‘Innovative technology for improved eating behavior’

Yesterday’s SMB meeting on ‘Innovative technology for improved eating behavior’ was co-created by OnePlanet.

Thea Kemenade of Oneplanet informed us that nutrition & health is one of their focus points. OnePlanet collects data in all kinds of ways and with innovative tools. Their research projects are done from Radboud University and Wageningen University and they collaborate closely with entrepreneurs, education & iMEC. All focused on: How technology can contribute to a better and healthier lifestyle?

Sander Hermsen from OnePlanet Research Center informed us on their studies with regards to Motivational feedback for behavioral change. When does feedback motivate? And when do we act upon it?

As we want to connect Science to Business during our meetings. The next big question is: What can companies do with this data? And how can they improve their innovations with it? That’s what Femke de Gooijer and Edgar Schwandt old us.

Femke works for Wageningen University and is involved in the project Vinn de Smart Tray, which is an automated food intake and eating behavior assessment method.

Salut started in 2019. Their mission is to make people live 5 years longer in good health. They have now developed a website and app for this purpose. In the future, they are going to create a platform and wearables. What is the right diet for me? How much should I exercise? All tailored to the individual based on individual data.

During this meeting, it became clear that there are unlimited possibilities for gaining and using data to gain a healthier lifestyle. Companies can join OnePlanet to use these studies in the development of their own innovations.

You can find the presentations here.

SMB-meeting with OnePlanet; Innovative technology for improved eating behavior 


 
Date: February 24
Time: 16:00-17:00 hrs (login 15:55)
Location: Online
 
Registration is closed, but you can login via this link:
Join Zoom meeting
Passcode: 24022022 (= event date)
 
Imagine that elderly people received tailor-made care and nutritional advice with the help of innovative technology? 
 
Behavior scientists and data scientists from OnePlanet Research Center, nutritionists and SMEs are working together in the “INtoEAT” project to achieve just that! This integrated approach makes it possible to solve complex issues with a real eye for the needs of the end-users. Because the application is not just successful if the tech works.
 
Can it actually be used for the targeted audience? Is the advice understandable? Do people trust it? The applications must be user-friendly and it is important that healthcare providers can view relevant data for patients, taking into account the privacy and wishes of the user. What if we integrate technology and nutrition coaching into every-day products in elderly care facilities?
 
Together with Sander Hermsen (behavioral Scientist), Femke de Gooijer (project INtoEAT and smart tray) and Edgar Schwandt (INtoEAT: lifestyle app), we zoom further into the topics of eating, technology and behavior.
 
Sander explains some of the issues regarding the adaptation of technology and lifestyle changes. Femke introduces the INtoEAT smart tray! Edgar Schwandt gives us some more insights into how a targeted lifestyle app can help elderly in their preventive health issues and simultaneously shares his insights into how the collaboration is helping Salut to include tech solutions in their lifestyle supporting apps.
 
OnePlanet Research Center is a multidisciplinary collaboration between Wageningen University & Research (WUR), Radboud University, Radboudumc and nano-technology world-player imec.Three years into the collaboration, Director of Health, nutrition and behavior Thea van Kemenade, visits SMB to update us on their progress in the development of innovative tech for preventive health and their collaborations with SMEs in the region.
 
Program 
16:00 Short introduction by SMB
Thea van Kemenade (OnePlanet) on progress in the development of innovative tech for preventive health and their collaborations with
SMEs in the region
Sander Hermsen (OnePlanet) on motivational feedback for behavioral change
Femke de Gooijer (WUR) on INtoEAT: Smart tray
Edgar Schwandt (Salut) on INtoEAT: Salut Senior
17:00 Wrapping up
 
For those interested, we will conclude the event with the opportunity for online networking where you will be placed randomly in a Zoom room.
 
Online event
This event will be streamed online. A login link will be provided by email a few days before the event. The sender will be smb@radboudumc.nl, you might have to check your spam.
 
Good to know
Presentations are in English & the entrance is free (registration upfront is needed though). We welcome new guests, so please feel free to pass on this invitation to relevant people in your network!
 
We look forward to e-meet you!
 
The monthly meetings Science Meets Business aim to connect people and exchange knowledge in the world of science and business.

Werksessie Smart Together

Digitalisering speelt een grote rol voor ondernemingen in het klaarstomen voor de toekomst. Een efficiëntere organisatie resulteert in een verhoging van de arbeidsproductiviteit en de omzet. In dit programma werken MKB ondernemingen in de regio Arnhem Nijmegen samen aan het toekomstbestendig maken van hun bedrijven door de inzet van digitalisering. Uitwisseling van ervaringen met andere MKB-ers in uiteenlopende sectoren en inspiratie van experts zorgen voor inzicht in je eigen organisatie. Samen werken we gericht aan jouw onderneming.

Voor wie?

Dit programma is gericht op MKB ondernemingen in de regio Arnhem Nijmegen met 10 tot 100 medewerkers in dienst. Ben je bereid in een vaste groep van 6 tot 10 MKB bedrijven openhartig te zijn over wat er goed gaat in jouw bedrijf, en wat beter kan? Wil je als ondernemer jouw netwerk vergroten ook buiten je eigen sector? Ben je gemotiveerd om 5 middagen te besteden aan het verzamelen van ideeën die in jouw onderneming toepasbaar zijn? Dan ben jij geschikt!

De grote mate van kennisuitwisseling, aandacht voor jouw specifieke probleem en goede begeleiding van experts zorgt er voor dat jouw onderneming straks klaar is voor de toekomst!

Wanneer en waar?

De eerste werksessie organiseren we in Arnhem op Industriepark Kleefse Waard zowel fysiek te bezoeken als online te volgen. Deze werksessie is op 24 maart 2022, van 15:30 tot 18:00, daarna is er iedere 2 maanden weer een mogelijkheid om in te stromen, check de kalender voor alle data.

Meer informatie via deze link.

Governments, education and entrepreneurs join forces in the Arnhem Nijmegen region

Read more in Dutch:

De 18 gemeenten van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, provincie Gelderland en The Economic Board willen de kracht van de regio beter benutten. De partijen hebben een Bestuursakkoord en een Investeringsagenda opgesteld, waarmee zij zich langdurig inzetten om de regio te versterken. De komende tien jaar moet deze regio doorgroeien tot een internationale topregio in Health, Hightech en Energy, in balans met de groene kwaliteiten.

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘De regio Arnhem Nijmegen is het groene hart van de Gelderse economie. Met het bestuursakkoord slaan overheden, onderwijs en ondernemers de handen ineen om de kracht van de regio nog beter te benutten’.

Europese Topregio

De regio wil doorgroeien tot een topregio die economisch tot de best presterende regio’s van Nederland hoort en internationaal bekend staat als dé circulaire regio van Nederland en Europa.

Ahmed Marcouch, voorzitter The Economic Board: ‘We ontwikkelen in onze regio baanbrekende toepassingen op gebied van schone energie, betere zorg, duurzaamheid en sociale Artificial Intelligence. Daarmee kunnen we bijdragen aan de grote maatschappelijke opgaven en tegelijkertijd aan de productiviteit en werkgelegenheid waardoor onze regio een nog aantrekkelijkere plek wordt om te werken en wonen.’

Concreet activiteitenplan

De afspraken om de regio te versterken zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord

en de Investeringsagenda Regio Arnhem-Nijmegen 2022. Het is de basis voor langdurig commitment (tien jaar) aan de gezamenlijke ambities. Dit bestuursakkoord vervangt het akkoord dat de gemeente Arnhem, de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland in 2017 hebben ondertekend.

Hubert Bruls, voorzitter van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: ‘We verheugen ons op de vernieuwde samenwerking. Ik hoop en verwacht dat ook het nieuwe kabinet inzet op onze regio, zodat wij dit allemaal voor elkaar kunnen krijgen. We hebben een visie en een concreet activiteitenplan, maar we hebben het Rijk daar wel bij nodig. Dan kunnen we verder innoveren, gekwalificeerd personeel opleiden, omscholen en aantrekken en de komende jaren 60.000 woningen bouwen met behoud van onze groene omgeving.’

Investeringsagenda

In de investeringsagenda maken de Groene Metropoolregio, de provincie en The Economic Board afspraken over hoe zij, zowel financieel als niet-financieel, bijdragen aan de gezamenlijke ambitie voor de regio. Naast financiering voor concrete projecten zetten de deelnemende gemeenten 4 miljoen euro in voor de uitvoering van initiatieven en programma’s. Provincie Gelderland heeft de intentie om deze financiële bijdrage van de gemeenten te verdubbelen. De provincie weegt per initiatief af hoe het project bijdraagt aan de provinciale doelen en bepaalt haar bijdrage aan de hand daarvan. Naast geld zetten de partijen ook tijd en capaciteit in. Met de financiële bijdrage die is opgenomen in de investeringsagenda hoopt men andere partijen te verleiden om ook in deze regio te investeren.

Ondertekening

Het Bestuursakkoord is 3 februari ondertekend bij Connectr in Arnhem door Peter Kerris (Provincie Gelderland), Ahmed Marcouch (The Economic Board) en Hubert Bruls (Groene Metropoolregio).