Nederland moet Valorisatie-hotspot van Europa worden

Kennisinstellingen komen met nieuw plan om impact te vergroten

Nederland moet de Valorisatie-hotspot van Europa worden. Deze ambitie hebben de Nederlandse universiteiten, universitair medisch centra en TNO. Samen lanceren de kennisinstellingen op 1 november een plan om het nationaal valorisatie-ecosysteem te versterken. Het doel: in 2030 een valorisatiesysteem dat tot de absolute wereldtop behoort. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “De samenleving, het bedrijfsleven, studenten en wetenschappers willen steeds vaker wetenschappelijke kennis in de praktijk brengen. Het huidige ecosysteem voor deze valorisatie is te klein om die vraag aan te kunnen. Daarom zetten we samen de volgende stap zodat investeringen in kennis en innovatie nog meer opleveren voor Nederland.”

Kennis en innovatie als antwoord op de maatschappelijke uitdagingen

De maatschappelijke uitdagingen waar Nederland, Europa en de wereld voor staan kunnen niet opgelost worden zonder wetenschappelijke kennis en innovatie. Een sterk nationaal valorisatie-ecosysteem versnelt het in de praktijk brengen van de oplossingen die de wetenschap biedt. Iedere euro die de overheid investeert in kennis en innovatie levert vier euro op. Dat gaat niet vanzelf. Een sterk valorisatie-ecosysteem waarin kennisinstellingen en het bedrijfsleven intensief samenwerken, zorgt dat wetenschappelijke kennis daadwerkelijk en snel gebruikt kan worden voor onze toekomst.

Naar een valorisatie-ecosysteem met een stevig fundament

Met de juiste keuzes kan Nederland in de tweede helft van het decennium niet alleen tot de Europese top behoren, maar zelfs dé valorisatie-hotspot van Europa worden. Margriet Schneider, voorzitter NFU: “In 2030 moet Nederland een nationaal valorisatie-ecosysteem hebben dat zich kan meten met de wereldtop. Doordat Nederland een relatief klein land is met een centrale ligging, wetenschap van wereldklasse en een uitstekende infrastructuur, hebben wij een enorme potentie. Die potentie willen we verzilveren.” De Nederlandse kennisinstellingen stellen de volgende drie doelen voor om in 2030 de valorisatie-hotspot van Europa te worden:

1.    Een landelijk Knowledge Transfer (KT) systeem van wereldklasse. De Knowledge Transfer Offices (KTO’s), die wetenschappers ondersteunen bij valorisatie gaan internationale best practices in kaart brengen en in Nederland invoeren. In het landelijke KT-systeem werken kennisinstellingen samen aan expertise, opleiding en training en maken zij een heldere taakverdeling om maatschappelijk uitdagingen rond bijvoorbeeld veiligheid, zorg en duurzaamheid effectief aan te pakken.

2.    Samenwerking binnen het ecosysteem versterken. Intensievere samenwerking tussen kennisinstellingen, investeerders en bedrijven om startups te ondersteunen, met uniforme richtlijnen over intellectueel eigendom.

3.    Samen gericht uitbreiden van de KTO-capaciteit. Versterken van de ondernemende cultuur binnen de wetenschap en, met alle kennisinstellingen gezamenlijk, het screenen, scouten en ondersteunen van spin-outs op basis van valoriseerbare kennis.

Uiteindelijk zorgen deze acties niet alleen voor een beter valorisatie-ecosysteem. Het verbetert het vestigingsklimaat van Nederland, maakt ons land aantrekkelijker voor ondernemend en onderzoekend talent én bestaande investeringen zoals het Nationaal Groeifonds krijgen een grotere impact.

Hoe nu verder

In het vandaag gepresenteerde plan stellen VSNU, NFU en TO2 een 7-jarige regeling voor. In deze periode kan de bestaande basis verder worden uitgebouwd. Allereerst zal worden nagegaan welke concrete versterkingen, kwaliteitsimpulsen en interventies nodig zijn. Tegelijkertijd worden kennisinstellingen, regio’s en partners gevraagd hun valorisatieambities concreet te maken. De komende jaren zullen de VSNU, NFU en TO2 volgens het plan jaarlijks de activiteiten en resultaten van het valorisatie-ecosysteem monitoren en daarover rapporteren. Maandag 1 november wordt het plan aangeboden aan Focco Vijselaar, directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Research Integrity Round: The challenges of collaboration with profit and non-profit organisations

Working in a commercial context as an academically trained scientist offers many interesting opportunities, but it also has important challenges. How is it like to work at a pharmaceutical company as a (bio)medical scientist? A trustworthy reputation is key for commercial companies working in the domain of healthcare. How do such companies safeguard the quality and integrity of their research?
Many scientists working at university collaborate with commercial partners, for example by having their research project or clinical trial co-financed by companies. Or, they work in a project on behalf of a non-profit organisation like the government. On the one hand, such collaboration enables research and research implementation that wouldn’t be possible at all otherwise. On the other hand, the scientists’ hallmark of being independent and impartial may be thwarted in case of conflicts of interest.
Some researchers combine two roles, they are both academic scientist and entrepreneur. Being a researcher with a double hat may be inspiring and motivating but perhaps also tricky?

During the second Radboudumc Research Integrity Round (RIR#2) of this academic year, we explore the challenges of working in a commercial context, and collaboration with profit and non-profit partners. We have three guests that will introduce us into their world and working fields. Questions like the ones above will be discussed and you will have the opportunity to fire your questions at them about the challenges of collaboration with profit and non-profit organisations as well.

Guests
Our first guest is Tanya Sluyter, Head of Ethics, Risk & Compliance for Novartis Pharma B.V. in the Netherlands. Tanya has a MA in Biomedical Science and can tell us everything about how a large international pharmaceutical company aims to combine the ambitions of doing business successfully and safeguarding the quality and integrity of its research and business practices.

Our second guest is prof. dr. Carel Hoyng. He is professor of Ophthalmology at Radboudumc and a passionate researcher who often collaborates with profit organisations like Novartis. At the same time he is also entrepreneur. In his view, the scientist and entrepreneur share the passion for enterprising and the two may be mutually strengthening. How does he combine his two roles? How does he balance between the positive outcomes of such collaborations and entrepreneurship and the possible risks of conflicts of interests?

Our last guest is prof. dr. Lex Bouter, former rector of the VU University of Amsterdam and currently professor of Methodology and Integrity. Trained originally as medical biologist, and having been professor in Epidemiology, he specialised in research and teaching about research integrity. He was one of the co-writers of the Dutch code of research integrity and is currently chair of the  World Conferences on Research Integrity Foundation. What are his views on the challenges of collaboration with profit and non-profit organisations?

Time and location
Wednesday 1 December 2021 16:00 – 17:30 hrs
The meeting will be a webinar. The webinar link will be sent to you after registration.

Registration
Registration is required. Please register via www.radboudumc.nl/researchintegrityrounds.

Target group
We invite all master students, junior and senior researchers and other staff members to attend this event and join the discussion.

Please note that PhD candidates can add the Research Integrity Rounds to their Training and Supervision Plan.

SMB-meeting Health & High Tech cross-overs


Date: November 4th, 2021
Registration: 15:30
Program:16:00-17:00
Networking/drinks/bites:17:00-18:00
Location: Novio Tech Campus Nijmegen, building M, Meet&Greet area (Directions)
 
Nijmegen is the city of healthcare and High Tech. In many cases these are quite separate worlds. Healthcare is about care, drugs discovery, medical devices etc. and High Tech in Nijmegen is about chip production for sectors like automotive.
 
But there certainly is also an important cross-over between these sectors where technologies from the semiconductor industry are used in healthcare. For example in lab-on-a-chip  and organs-on-a-chip development, diagnostics through photonics and hyperthermia treatment trough radio frequencies.
 
In this SMB meeting we have rounded up a group of companies and researchers who address precisely these types of cross-overs.
 
Program
Hans van Bokhoven from Radboudumc will talk about the development of organs-on-a-chip that will influence treatment options and drug development.
 
Klaus Werner from PinkRF will talk about the potential of RF technologies in the treatment of cancer through hyperthermia.
 
Waander van Heerde from Enzyre will talk about their development to determine blood clotting factors with lab-on-a-chip technology.
 
And Peter Harmsma from Delta Diagnostics will explain how they use photonics for health diagnostics.
    
Hybrid event
We expect the RIVM guidelines will allow us to host a physical meeting at Novio Tech Campus in Nijmegen with networking/drinks/snacks afterwards. The event will be streamed online as well. 
   
Good to know
Presentations are in English & the entrance is free (registration upfront is needed though). We welcome new guests, so please feel free to pass on this invitation to relevant people in your network!
   
We look forward to meeting you!
 

Click here to register

 
The monthly meetings Science Meets Business aim to connect people and exchange knowledge in the world of science and business.