Nederland moet Valorisatie-hotspot van Europa worden

Kennisinstellingen komen met nieuw plan om impact te vergroten

Nederland moet de Valorisatie-hotspot van Europa worden. Deze ambitie hebben de Nederlandse universiteiten, universitair medisch centra en TNO. Samen lanceren de kennisinstellingen op 1 november een plan om het nationaal valorisatie-ecosysteem te versterken. Het doel: in 2030 een valorisatiesysteem dat tot de absolute wereldtop behoort. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “De samenleving, het bedrijfsleven, studenten en wetenschappers willen steeds vaker wetenschappelijke kennis in de praktijk brengen. Het huidige ecosysteem voor deze valorisatie is te klein om die vraag aan te kunnen. Daarom zetten we samen de volgende stap zodat investeringen in kennis en innovatie nog meer opleveren voor Nederland.”

Kennis en innovatie als antwoord op de maatschappelijke uitdagingen

De maatschappelijke uitdagingen waar Nederland, Europa en de wereld voor staan kunnen niet opgelost worden zonder wetenschappelijke kennis en innovatie. Een sterk nationaal valorisatie-ecosysteem versnelt het in de praktijk brengen van de oplossingen die de wetenschap biedt. Iedere euro die de overheid investeert in kennis en innovatie levert vier euro op. Dat gaat niet vanzelf. Een sterk valorisatie-ecosysteem waarin kennisinstellingen en het bedrijfsleven intensief samenwerken, zorgt dat wetenschappelijke kennis daadwerkelijk en snel gebruikt kan worden voor onze toekomst.

Naar een valorisatie-ecosysteem met een stevig fundament

Met de juiste keuzes kan Nederland in de tweede helft van het decennium niet alleen tot de Europese top behoren, maar zelfs dé valorisatie-hotspot van Europa worden. Margriet Schneider, voorzitter NFU: “In 2030 moet Nederland een nationaal valorisatie-ecosysteem hebben dat zich kan meten met de wereldtop. Doordat Nederland een relatief klein land is met een centrale ligging, wetenschap van wereldklasse en een uitstekende infrastructuur, hebben wij een enorme potentie. Die potentie willen we verzilveren.” De Nederlandse kennisinstellingen stellen de volgende drie doelen voor om in 2030 de valorisatie-hotspot van Europa te worden:

1.    Een landelijk Knowledge Transfer (KT) systeem van wereldklasse. De Knowledge Transfer Offices (KTO’s), die wetenschappers ondersteunen bij valorisatie gaan internationale best practices in kaart brengen en in Nederland invoeren. In het landelijke KT-systeem werken kennisinstellingen samen aan expertise, opleiding en training en maken zij een heldere taakverdeling om maatschappelijk uitdagingen rond bijvoorbeeld veiligheid, zorg en duurzaamheid effectief aan te pakken.

2.    Samenwerking binnen het ecosysteem versterken. Intensievere samenwerking tussen kennisinstellingen, investeerders en bedrijven om startups te ondersteunen, met uniforme richtlijnen over intellectueel eigendom.

3.    Samen gericht uitbreiden van de KTO-capaciteit. Versterken van de ondernemende cultuur binnen de wetenschap en, met alle kennisinstellingen gezamenlijk, het screenen, scouten en ondersteunen van spin-outs op basis van valoriseerbare kennis.

Uiteindelijk zorgen deze acties niet alleen voor een beter valorisatie-ecosysteem. Het verbetert het vestigingsklimaat van Nederland, maakt ons land aantrekkelijker voor ondernemend en onderzoekend talent én bestaande investeringen zoals het Nationaal Groeifonds krijgen een grotere impact.

Hoe nu verder

In het vandaag gepresenteerde plan stellen VSNU, NFU en TO2 een 7-jarige regeling voor. In deze periode kan de bestaande basis verder worden uitgebouwd. Allereerst zal worden nagegaan welke concrete versterkingen, kwaliteitsimpulsen en interventies nodig zijn. Tegelijkertijd worden kennisinstellingen, regio’s en partners gevraagd hun valorisatieambities concreet te maken. De komende jaren zullen de VSNU, NFU en TO2 volgens het plan jaarlijks de activiteiten en resultaten van het valorisatie-ecosysteem monitoren en daarover rapporteren. Maandag 1 november wordt het plan aangeboden aan Focco Vijselaar, directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Research Integrity Round: The challenges of collaboration with profit and non-profit organisations

Working in a commercial context as an academically trained scientist offers many interesting opportunities, but it also has important challenges. How is it like to work at a pharmaceutical company as a (bio)medical scientist? A trustworthy reputation is key for commercial companies working in the domain of healthcare. How do such companies safeguard the quality and integrity of their research?
Many scientists working at university collaborate with commercial partners, for example by having their research project or clinical trial co-financed by companies. Or, they work in a project on behalf of a non-profit organisation like the government. On the one hand, such collaboration enables research and research implementation that wouldn’t be possible at all otherwise. On the other hand, the scientists’ hallmark of being independent and impartial may be thwarted in case of conflicts of interest.
Some researchers combine two roles, they are both academic scientist and entrepreneur. Being a researcher with a double hat may be inspiring and motivating but perhaps also tricky?

During the second Radboudumc Research Integrity Round (RIR#2) of this academic year, we explore the challenges of working in a commercial context, and collaboration with profit and non-profit partners. We have three guests that will introduce us into their world and working fields. Questions like the ones above will be discussed and you will have the opportunity to fire your questions at them about the challenges of collaboration with profit and non-profit organisations as well.

Guests
Our first guest is Tanya Sluyter, Head of Ethics, Risk & Compliance for Novartis Pharma B.V. in the Netherlands. Tanya has a MA in Biomedical Science and can tell us everything about how a large international pharmaceutical company aims to combine the ambitions of doing business successfully and safeguarding the quality and integrity of its research and business practices.

Our second guest is prof. dr. Carel Hoyng. He is professor of Ophthalmology at Radboudumc and a passionate researcher who often collaborates with profit organisations like Novartis. At the same time he is also entrepreneur. In his view, the scientist and entrepreneur share the passion for enterprising and the two may be mutually strengthening. How does he combine his two roles? How does he balance between the positive outcomes of such collaborations and entrepreneurship and the possible risks of conflicts of interests?

Our last guest is prof. dr. Lex Bouter, former rector of the VU University of Amsterdam and currently professor of Methodology and Integrity. Trained originally as medical biologist, and having been professor in Epidemiology, he specialised in research and teaching about research integrity. He was one of the co-writers of the Dutch code of research integrity and is currently chair of the  World Conferences on Research Integrity Foundation. What are his views on the challenges of collaboration with profit and non-profit organisations?

Time and location
Wednesday 1 December 2021 16:00 – 17:30 hrs
The meeting will be a webinar. The webinar link will be sent to you after registration.

Registration
Registration is required. Please register via www.radboudumc.nl/researchintegrityrounds.

Target group
We invite all master students, junior and senior researchers and other staff members to attend this event and join the discussion.

Please note that PhD candidates can add the Research Integrity Rounds to their Training and Supervision Plan.

SMB-meeting Health & High Tech cross-overs


Date: November 4th, 2021
Registration: 15:30
Program:16:00-17:00
Networking/drinks/bites:17:00-18:00
Location: Novio Tech Campus Nijmegen, building M, Meet&Greet area (Directions)
 
Nijmegen is the city of healthcare and High Tech. In many cases these are quite separate worlds. Healthcare is about care, drugs discovery, medical devices etc. and High Tech in Nijmegen is about chip production for sectors like automotive.
 
But there certainly is also an important cross-over between these sectors where technologies from the semiconductor industry are used in healthcare. For example in lab-on-a-chip  and organs-on-a-chip development, diagnostics through photonics and hyperthermia treatment trough radio frequencies.
 
In this SMB meeting we have rounded up a group of companies and researchers who address precisely these types of cross-overs.
 
Program
Hans van Bokhoven from Radboudumc will talk about the development of organs-on-a-chip that will influence treatment options and drug development.
 
Klaus Werner from PinkRF will talk about the potential of RF technologies in the treatment of cancer through hyperthermia.
 
Waander van Heerde from Enzyre will talk about their development to determine blood clotting factors with lab-on-a-chip technology.
 
And Peter Harmsma from Delta Diagnostics will explain how they use photonics for health diagnostics.
    
Hybrid event
We expect the RIVM guidelines will allow us to host a physical meeting at Novio Tech Campus in Nijmegen with networking/drinks/snacks afterwards. The event will be streamed online as well. 
   
Good to know
Presentations are in English & the entrance is free (registration upfront is needed though). We welcome new guests, so please feel free to pass on this invitation to relevant people in your network!
   
We look forward to meeting you!
 

Click here to register

 
The monthly meetings Science Meets Business aim to connect people and exchange knowledge in the world of science and business.
 

Presentations From Molecule to Business

On 30 September we organised the annual From Molecule to Business meeting at Pivot Park with the theme: Drug Discovery re-invented!

We discussed the importance of new techniques like novel #RNAtechniques#nanotechnology and #crisprcas9. These techniques increasingly allow us to design molecules with a pre-determined function & use instead of time consuming trial & error.

Together with Health ValleyBriskrHealth~Holland and Pivot Park.

The presentations are now online via this link.

From Molecule to Business; Drug Discovery re-invented!


Date: September 30th, 2021
Time: 13:30-17:00 hrs (doors open at 13:00)
Location: Pivot Park, Oss
 
The Covid-pandemic has shown that the development of new techniques are important for drug discovery. A good example is the recent development of RNA-based vaccine. But every few years a fundamentally new technique will be on the market to improve discovery and development. In this years edition of the From Molecule to Business event we will discuss the re-invention of drug discovery
Chair: Christian van Munster (HCM Medical)
 
Key notes:
Anneke Post (ROCHE); Genomic profiling
Ruud Couwmans (Byondis); Antibody-Drug Conjugates: Guided Missiles in the Fight Against Cancer
 
Novel Techniques
During this round table discussion we will address the importance of new techniques like novel RNA techniques, Nano technologies and CRISPR Cas. These techniques increasingly allow us to design molecules with a pre-determined function & use instead of time consuming trial & error.
 
Host: Christian van Munster (HCM Medical).
Confirmed names: Rut Besseling (InProcessLSP), Sander van Asbeck (RIBOPRO) and Rick Wansink (Radboudumc)
 
Novel Technologies
Jos Oomen from HFML/FELIX will explain how with advanced technologies we are able to determine the precise structure of molecular structures of for example biomarkers and how this data can be used to optimise drugs discovery. Venture Challenge winner Fall 2019 BIMINI Biotech (Maurits van den Nieuwboer) will explain their novel approach to limit the growth of cancer cells.
 
Hybrid event
We expect the RIVM guidelines will allow us to host a physical meeting at Pivot Park in Oss with networking/drinks/snacks afterwards. The event will be streamed online as well. We will wait for the latest update from the upcoming press conference on September 20 and will contact you afterwards to check your preference (live/online).
 
Good to know
Presentations are in English & the entrance is free (registration upfront is needed though). We welcome new guests, so please feel free to pass on this invitation to relevant people in your network!
 
We look forward to meeting you!

 
This event is powered by Health~Holland, Top Sector Life Sciences & Health.
 

Registration is closed, but you can join the event online. Please click the link below:

Login link
Passcode: 30092021 (=event date)
 
The monthly meetings Science Meets Business aim to connect people and exchange knowledge in the world of science and business.

New start-up Patholyt will bring AI research into pathology diagnostics

Patholyt is on a mission to accelerate the adoption of artificial intelligence in pathology diagnostics and improve the chances of cancer patients worldwide. Patholyt is a spin-off from Radboudumc, a frontrunner in computational pathology research.

Pathology is pivotal in the diagnostic process of many diseases such as cancer. For more than 100 years pathologists have been using the optical microscope for tissue examination. The field of pathology is now challenged by the world’s shortage of pathologists, and the growing requirements for efficiency and consistent quality.

A revolution in the field

Recent progress in artificial intelligence, imaging, and high-performance computing has unlocked a revolution in the field: AI-powered Computational Pathology. Patholyt will bring research algorithms into clinical practice to both speed up and improve the quality of pathology diagnostics.

Read more at the website of Radboudumc.

Groot AI-project ontvangt ruim 95 miljoen voor 10 jaar publiek-privaat onderzoek.

Radboudumc met medische AI belangrijke kartrekker in het project.

NWO gaat twee consortia financieren met een looptijd van tien jaar. Het Radboudumc neemt deel aan het ROBUST-consortium, dat bestaat uit 17 AI-labs waarvan er 8 zijn gericht op de gezondheidszorg. Het Radboudumc leidt 5 van deze 8 labs. “Een unieke kans om onze internationale toppositie in AI voor de gezondheidszorg in Nijmegen verder uit te bouwen”, zegt Bram van Ginneken, hoogleraar AI in het Radboudumc.

Lees meer op de website van Radboudumc. 

SMB-meeting Sharing experiences + Summer Event


 
Date: September 7th, 2021
Doors open: 15:30
Time: 16:00-17:00 hrs + Summer Event (17:00-20:00)
Location: Novio Tech Campus Nijmegen, building M, Meet&Greet area (Directions)
 
Pitch sessions
We will wrap up the summer with our favorite theme ‘Sharing experiences and challenges’. Like previous years several entrepreneurs from our health & high tech ecosystem in the Nijmegen area will take the stage and inform you on their business proposition, challenges, achievements & needs.
 
Programme
15:30 Walk-in / Registration
16:00 Start SMB meeting
Welcome by Martijn Kriens, Business Support manager
Sharing experiences (short pitches);
1 High Tech NL (Tom van der Dussen)
2 Brain Enterprise (Anne Troelstra)
3 Novioscan (Rob Genders)
4 Micro Cosmos (Eef Lamers)
5 Tworby (Bob van den Berg)
6 Cardiomo (Ksenia Belkina)
7 Accenture (Sophie Stiekema)
17:00 Wrap-up & announcements by Martijn Kriens
Formal goodbye John Schalken
 
John Schalken
We would also like to take a moment for a formal goodbye for our valued colleague John Schalken, who retired in January 2021. We will create a cosy spot in the meeting room (and afterwards outside on the green) where you can find John & Sophie both before and after the event.
 
Live Event
We are so glad that the current RIVM guidelines allow us to organize a live meeting at Novio Tech Campus Nijmegen with networking/drinks/snacks afterwards. Taking into account 1,5 meter distance, there is a limit to the number of participants that we can receive at NTC (40 persons). We will also provide a live stream of the event for those who cannot make it to Nijmegen. Contact Marion if you prefer to join online.
 
Good to know
Presentations are in English and the entrance is free. We welcome new guests, so please feel free to pass on this invitation to relevant people in your network!
 
We look forward to meeting you!
 

Registration is closed. But you can look at the live stream of this event

Click on this link
and enter the following passcode: 07092021 (=event date)
 

 
Kadans Summer Event
Afterwards, Kadans will organize their annual Summer Event on the field outside (The Green Hub). This event is free and open for all personnel at Novio Tech Campus and attendants to the SMB meeting. If you are interested please register directly at Kadans:

Cick here to register for Kadans Summer Event

.
 
The monthly meetings Science Meets Business aim to connect people and exchange knowledge in the world of science and business.

Update latest funding opportunities

This newsletter of Radboudumc features an overview of the newest funding alerts. Would you like to be informed on all funding alerts, set up an e-mail alert here.

For questions please contact the Grant Support Office.

 • 9 September Webinar Crowdhelix platform – a platform that helps you participate in/create consortia – see below
 • 15 September 2021 EU4Health – Focus on cancer – submission of full proposal (read)
 • 21 September 2021 ZonMw – Knowledge questions outcome oriented care – submission of full proposal (read)
 • 27 September 2021 Maarten van der Weijden foundation – submission of pre-proposal (read)
  Submission of full proposal: 18/12/21
 • 7 October 2021 NWO & ZonMw – Safety assessment via animal-free models – submission of pre-proposal (read)
  Submission of full proposal: 17/2/2022
 • 13 October 2021 Health Holland – Illustration Projects for the transition of Health and Care  submission of pre-proposal (read)
  submission of full proposal: 16/3/2022
 • 15 October 2021 KWF 2022-1 – submission of full proposal (read)
 • 19 October 2021 NWO – Perspectief 2021/2022 – sign up for programma initiative (read)
  deadline programme design: 23/11/2021. deadline programme proposal: 17/5/2022
 • 16 November 2021 MSCA Doctoral Networks (previously: ITN) –  submission of full proposal (read)
 • 2 December 2021 NWO Research Infrastructure – submission letter of intent (read)
  submission of full proposal: 15/2/22
 • 15 December 2021 KWF 2022-2 – submission of full proposal (read)
 • continuous application KWF Public-Private Partnerships (PPP) 2021-2022 (read)

Crowdhelix – Find partners for collaborative projects on the Crowdhelix platform

To support researchers with finding European partners and creating a network around Horizon Europe calls, Radboudumc and Radboud University have joined the Crowdhelix community. The Crowdhelix platform offers researchers to share their expertise and get in touch with European colleagues that share their interests.

Are you, or do you know, someone that is interested in participating in European collaborative projects but not yet has the network to start? Then joining the Crowdhelix platform is the perfect way to meet researchers and companies that are looking for the same thing. You can find more information on the Grant Support Office intranetsite and email EUgrants@radboudumc.nl with questions.

Join the webinar: Networking with Crowdhelix on 9 September, 10 – 11 a.m. Click here for more information.

Digital Health is thriving in the Nijmegen region

Digital Health is thriving in the Nijmegen region, where it contributes to better care and health and also creates jobs. The corona pandemic underscores the importance of digital solutions, such as image calling and telemonitoring, for care and health. To bring developers and end users even closer together, The Economic Board and the Radboudumc are introducing the Interactive Digital Health map.

Nice ecosystem

Nijmegen is known for its large healthcare sector: no less than a quarter of the working population has a job in healthcare or a sector directly related to it. Specifically for Digital Health, a lot of knowledge and skills (human capital) are present at the Radboudumc, the Radboud University, the University of Arnhem and Nijmegen (HAN) and the ROC Nijmegen. More than 50 companies are also active in Nijmegen and the surrounding area in the field of Digital Health. Various financing options exist for Digital Health innovations and business support is also available. So there is already a nice ecosystem in place that offers plenty of opportunities for further expansion.

Opportunities

Tom van de Belt, researcher at the Radboudumc and spearhead of Digital Health: “The Nijmegen region offers ideal opportunities to develop Digital Health products and services, anchor them in practice and then scale them up. That improves patient care and at the same time makes economic growth possible. Certainly in the areas of remote care, self-monitoring, wellness and education, and early detection with artificial intelligence, there is already a great deal of knowledge and experience in this region.”

Regional desires

Van de Belt mapped out the regional situation. It turned out that stakeholders do not always know how to find each other easily. Companies that want to test and validate their product in a healthcare institution, healthcare providers or researchers looking for a partner to develop their idea with, companies that want to bring in employees or students with specific Digital Health knowledge; there is room for improvement in these areas. Van de Belt also concluded that scaling up Digital Health innovations is difficult: “Acquiring a subsidy to develop the idea or carry out a pilot is often successful, but finding structural funding is much more difficult.”

Digital Health map

To encourage collaboration in the region and matchmaking between developers and users, the Radboudumc has developed an interactive Digital Health map with The Economic Board. This map lists Digital Health partners from the Arnhem and Nijmegen region. The map is continuously updated so that all players can be included. It is easy to pass on registrations via the map and the map can be found here.

The Economic Board previously developed the interactive map Lifeport: a digital map with interesting companies and organizations in Health, Hightech, Energy, Food and Sustainability. This map shows who is active in these sectors within the innovation network Lifeport in the Arnhem – Nijmegen – Wageningen region.

Encouraging cooperation

John van Sambeek, Civic Entrepreneur for Health, Hightech & Food at The Economic Board: “In this role I drive programs and try to make the right

In this role I drive programs and try to make the right connections between knowledge institutions, companies and governments to strengthen the economic structure and innovation power of the region. You then need to know which parties are based in the region and what they do exactly. Only then can you estimate what their added value could be within the Health innovation chain of products and services. The Digital Health map of the region is one of the tools that can help parties along the way. In addition to information about what all the included partners have to offer, they can also indicate on the interactive map what needs or issues they have. We hope that this will help parties find each other more quickly, and in this way improve mutual cooperation within and outside the sector even further.”

You can find the Interactive Digital Health map​ here.