Health Valley Event 15-16-17 March ’22

After the success of previous editions, Health Valley Event 2022 in Nijmegen will be
bigger and more international than ever. We are setting up a live three-day program that will also be accessible online. The edition on 15, 16 and 17 March will focus on connect, challenge and grow! Experience the latest trends and developments in Life Science & Health. Be inspired, challenged and surprised. Will you join us?

 

Profiling & sponsoring

Interested in presenting your business or organisation on our dynamic exhibition floor or want to make use of our profiling options at HVE in another way? Check our wide range of promotional opportunities.

In short, Health Valley Event 2022 is an absolute must! For more information go to
www.healthvalleyevent.com.

‘Innovative technology for improved eating behavior’

Yesterday’s SMB meeting on ‘Innovative technology for improved eating behavior’ was co-created by OnePlanet.

Thea Kemenade of Oneplanet informed us that nutrition & health is one of their focus points. OnePlanet collects data in all kinds of ways and with innovative tools. Their research projects are done from Radboud University and Wageningen University and they collaborate closely with entrepreneurs, education & iMEC. All focused on: How technology can contribute to a better and healthier lifestyle?

Sander Hermsen from OnePlanet Research Center informed us on their studies with regards to Motivational feedback for behavioral change. When does feedback motivate? And when do we act upon it?

As we want to connect Science to Business during our meetings. The next big question is: What can companies do with this data? And how can they improve their innovations with it? That’s what Femke de Gooijer and Edgar Schwandt old us.

Femke works for Wageningen University and is involved in the project Vinn de Smart Tray, which is an automated food intake and eating behavior assessment method.

Salut started in 2019. Their mission is to make people live 5 years longer in good health. They have now developed a website and app for this purpose. In the future, they are going to create a platform and wearables. What is the right diet for me? How much should I exercise? All tailored to the individual based on individual data.

During this meeting, it became clear that there are unlimited possibilities for gaining and using data to gain a healthier lifestyle. Companies can join OnePlanet to use these studies in the development of their own innovations.

You can find the presentations here.

SMB-meeting with OnePlanet; Innovative technology for improved eating behavior 


 
Date: February 24
Time: 16:00-17:00 hrs (login 15:55)
Location: Online
 
Registration is closed, but you can login via this link:
Join Zoom meeting
Passcode: 24022022 (= event date)
 
Imagine that elderly people received tailor-made care and nutritional advice with the help of innovative technology? 
 
Behavior scientists and data scientists from OnePlanet Research Center, nutritionists and SMEs are working together in the “INtoEAT” project to achieve just that! This integrated approach makes it possible to solve complex issues with a real eye for the needs of the end-users. Because the application is not just successful if the tech works.
 
Can it actually be used for the targeted audience? Is the advice understandable? Do people trust it? The applications must be user-friendly and it is important that healthcare providers can view relevant data for patients, taking into account the privacy and wishes of the user. What if we integrate technology and nutrition coaching into every-day products in elderly care facilities?
 
Together with Sander Hermsen (behavioral Scientist), Femke de Gooijer (project INtoEAT and smart tray) and Edgar Schwandt (INtoEAT: lifestyle app), we zoom further into the topics of eating, technology and behavior.
 
Sander explains some of the issues regarding the adaptation of technology and lifestyle changes. Femke introduces the INtoEAT smart tray! Edgar Schwandt gives us some more insights into how a targeted lifestyle app can help elderly in their preventive health issues and simultaneously shares his insights into how the collaboration is helping Salut to include tech solutions in their lifestyle supporting apps.
 
OnePlanet Research Center is a multidisciplinary collaboration between Wageningen University & Research (WUR), Radboud University, Radboudumc and nano-technology world-player imec.Three years into the collaboration, Director of Health, nutrition and behavior Thea van Kemenade, visits SMB to update us on their progress in the development of innovative tech for preventive health and their collaborations with SMEs in the region.
 
Program 
16:00 Short introduction by SMB
Thea van Kemenade (OnePlanet) on progress in the development of innovative tech for preventive health and their collaborations with
SMEs in the region
Sander Hermsen (OnePlanet) on motivational feedback for behavioral change
Femke de Gooijer (WUR) on INtoEAT: Smart tray
Edgar Schwandt (Salut) on INtoEAT: Salut Senior
17:00 Wrapping up
 
For those interested, we will conclude the event with the opportunity for online networking where you will be placed randomly in a Zoom room.
 
Online event
This event will be streamed online. A login link will be provided by email a few days before the event. The sender will be smb@radboudumc.nl, you might have to check your spam.
 
Good to know
Presentations are in English & the entrance is free (registration upfront is needed though). We welcome new guests, so please feel free to pass on this invitation to relevant people in your network!
 
We look forward to e-meet you!
 
The monthly meetings Science Meets Business aim to connect people and exchange knowledge in the world of science and business.

Werksessie Smart Together

Digitalisering speelt een grote rol voor ondernemingen in het klaarstomen voor de toekomst. Een efficiëntere organisatie resulteert in een verhoging van de arbeidsproductiviteit en de omzet. In dit programma werken MKB ondernemingen in de regio Arnhem Nijmegen samen aan het toekomstbestendig maken van hun bedrijven door de inzet van digitalisering. Uitwisseling van ervaringen met andere MKB-ers in uiteenlopende sectoren en inspiratie van experts zorgen voor inzicht in je eigen organisatie. Samen werken we gericht aan jouw onderneming.

Voor wie?

Dit programma is gericht op MKB ondernemingen in de regio Arnhem Nijmegen met 10 tot 100 medewerkers in dienst. Ben je bereid in een vaste groep van 6 tot 10 MKB bedrijven openhartig te zijn over wat er goed gaat in jouw bedrijf, en wat beter kan? Wil je als ondernemer jouw netwerk vergroten ook buiten je eigen sector? Ben je gemotiveerd om 5 middagen te besteden aan het verzamelen van ideeën die in jouw onderneming toepasbaar zijn? Dan ben jij geschikt!

De grote mate van kennisuitwisseling, aandacht voor jouw specifieke probleem en goede begeleiding van experts zorgt er voor dat jouw onderneming straks klaar is voor de toekomst!

Wanneer en waar?

De eerste werksessie organiseren we in Arnhem op Industriepark Kleefse Waard zowel fysiek te bezoeken als online te volgen. Deze werksessie is op 24 maart 2022, van 15:30 tot 18:00, daarna is er iedere 2 maanden weer een mogelijkheid om in te stromen, check de kalender voor alle data.

Meer informatie via deze link.

Governments, education and entrepreneurs join forces in the Arnhem Nijmegen region

Read more in Dutch:

De 18 gemeenten van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, provincie Gelderland en The Economic Board willen de kracht van de regio beter benutten. De partijen hebben een Bestuursakkoord en een Investeringsagenda opgesteld, waarmee zij zich langdurig inzetten om de regio te versterken. De komende tien jaar moet deze regio doorgroeien tot een internationale topregio in Health, Hightech en Energy, in balans met de groene kwaliteiten.

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘De regio Arnhem Nijmegen is het groene hart van de Gelderse economie. Met het bestuursakkoord slaan overheden, onderwijs en ondernemers de handen ineen om de kracht van de regio nog beter te benutten’.

Europese Topregio

De regio wil doorgroeien tot een topregio die economisch tot de best presterende regio’s van Nederland hoort en internationaal bekend staat als dé circulaire regio van Nederland en Europa.

Ahmed Marcouch, voorzitter The Economic Board: ‘We ontwikkelen in onze regio baanbrekende toepassingen op gebied van schone energie, betere zorg, duurzaamheid en sociale Artificial Intelligence. Daarmee kunnen we bijdragen aan de grote maatschappelijke opgaven en tegelijkertijd aan de productiviteit en werkgelegenheid waardoor onze regio een nog aantrekkelijkere plek wordt om te werken en wonen.’

Concreet activiteitenplan

De afspraken om de regio te versterken zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord

en de Investeringsagenda Regio Arnhem-Nijmegen 2022. Het is de basis voor langdurig commitment (tien jaar) aan de gezamenlijke ambities. Dit bestuursakkoord vervangt het akkoord dat de gemeente Arnhem, de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland in 2017 hebben ondertekend.

Hubert Bruls, voorzitter van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: ‘We verheugen ons op de vernieuwde samenwerking. Ik hoop en verwacht dat ook het nieuwe kabinet inzet op onze regio, zodat wij dit allemaal voor elkaar kunnen krijgen. We hebben een visie en een concreet activiteitenplan, maar we hebben het Rijk daar wel bij nodig. Dan kunnen we verder innoveren, gekwalificeerd personeel opleiden, omscholen en aantrekken en de komende jaren 60.000 woningen bouwen met behoud van onze groene omgeving.’

Investeringsagenda

In de investeringsagenda maken de Groene Metropoolregio, de provincie en The Economic Board afspraken over hoe zij, zowel financieel als niet-financieel, bijdragen aan de gezamenlijke ambitie voor de regio. Naast financiering voor concrete projecten zetten de deelnemende gemeenten 4 miljoen euro in voor de uitvoering van initiatieven en programma’s. Provincie Gelderland heeft de intentie om deze financiële bijdrage van de gemeenten te verdubbelen. De provincie weegt per initiatief af hoe het project bijdraagt aan de provinciale doelen en bepaalt haar bijdrage aan de hand daarvan. Naast geld zetten de partijen ook tijd en capaciteit in. Met de financiële bijdrage die is opgenomen in de investeringsagenda hoopt men andere partijen te verleiden om ook in deze regio te investeren.

Ondertekening

Het Bestuursakkoord is 3 februari ondertekend bij Connectr in Arnhem door Peter Kerris (Provincie Gelderland), Ahmed Marcouch (The Economic Board) en Hubert Bruls (Groene Metropoolregio).

Look back at the SMB meeting: the role of keeping our healthcare system healthy

This SMB meeting was about the role of keeping our healthcare system healthy, in all aspects.

Remco Hoogendijk of the Sint Maartenskliniek started the first presentation and talked about their MaaS project and the online environment that has been created for patients to follow and plan their own care and treatments. Remco expects that care will become increasingly virtual, including appointments.

Angelique Moonen of VIGO Group focused on the ‘Wicked problems in healthcare’; Long waiting lists, long waits for surgery and the shortage of professionals. At the same time, patients only expect more from professionals. In order to actually implement digital innovations, things need to change! Vigo Group is happy to start a change and has created a new Platform Ecosystem, where people work on their mental health and mental resilience themselves and can get a better match with the professionals.

E-Health specialist Ruben de Neef from Luscii talked about unlocking the power of patients. With Florence Nightingale as an inspiration to approach the condition of a patient from a different point of view. Luscii can be a virtual member in your care team, an extra team member. Luscii notices things in the home of the patient and sees different things than the doctor in the hospital sees. There is already a large library in this tool with 40 pathways to follow, developed by doctors and nurses for the patient. And the possibilities are endless for further digital development in the future.

Gert-Jan de Brok, co-founder of InMotion VR is very fond of games and technology. So their motto is: Let’s play to heal. They use Corpus VR for the rehabilitation of a patient. As many people already use wearables with sensors, they can reach a large audience and it’s very cost & time efficient. Gamification is fun, which is why it works better than traditional methods of physiotherapy.

Finally, we were updated on the Digital Health Hub by Tom van de Belt and Floor van de Watering. Tom started the presentation with a digital health ecosystem analysis of our region. Floor van de Watering adds: Healthcare professionals encounter problems that they do not communicate efficiently to innovative organisations. And on the other hand companies develop innovations that the healthcare sector does not need or see as a problem. And for some problems the solution might already be available in a completely different market (e.g. planning tools for distribution).

The digital health Hub will fill this gap and bring the right parties together, so that relevant innovations can be made and the pressure on healthcare can be relieved with the help of digital innovations. It will be a great, but rewarding challenge for the future to work on this together!

We thank all the speakers for their interesting contributions to this SMB meeting about digital health!

The role of digital health in keeping our health system financially, socially, and environmentally sustainable (online)

Date: January 27th
Login: 15:45
Time: 16:00-17:00 hrs (+ online networking)
Location: Online
 

 
Without interventions 1 in 4 people will work in healthcare in 2040 (compared to 1 in 7 now). And even these days it is already hardly sustainable in terms of people and costs. The inevitable conclusion is that we need to improve productivity not by working harder but by working smarter. This is possible with the help of Digital Health innovations.
 
During the covid pandemic, digital health innovations have been increasingly used for virtual care and self-management. There was a clear shift from digital health innovations as ‘a potential opportunity’ to ‘an immediate necessity’. Since digital health innovations hold the potential to further improve the efficiency, accessibility and quality of care such as by reducing workload and fewer travel movements, the question is how we can accelerate implementation. Not only during this pandemic, but also when the pandemic comes under control.
 
How can the healthcare ecosystem retain added value from digital health innovations? How can the ecosystem start new collaborations that result in better digital health innovations?
 
So how do we improve productivity overall whilst increasing quality? In the SMB meeting on January 27 two care organisations and two health companies will explain how they deal with digital health innovation. Moreover, Tom van de Belt (Digital Health Ambassador Nijmegen & Radboudumc) and Floor van de Watering (OostNL) will present their plans for the digital health hub, an initiative with the aim to improve healthcare through cooperation between health organizations and health companies.
 
Program
Welcome by Martijn Kriens from Briskr
Maartenskliniek (Remco Hoogendijk)
Vigo groep (Angelique Moonen)
InMotionVR (Gert-Jan Brok)
Luscii (Ronald Scheffer)
Digital Health Hub (Tom van de Belt, Radboudumc & Floor van de Watering, Oost NL)
Questions & wrap up
 
For those interested, we will conclude the event with the opportunity for online networking where you will be placed randomly in a Zoom room. 
    
Online event
This event will be streamed online. A login link will be provided by email a few days before the event. 
   
Good to know
Presentations are in English & the entrance is free (registration upfront is needed though). We welcome new guests, so please feel free to pass on this invitation to relevant people in your network!
 
We look forward to e-meet you!
 
Click here to register
 
The monthly meetings Science Meets Business aim to connect people and exchange knowledge in the world of science and business.

Digital Health companies in the Nijmegen region

Health Valley has published a Digital Health Guide together with the Radboudumc, the Novio Tech Campus, the Municipality of Nijmegen and Briskr. The aim: to connect Digital Health players in the Nijmegen region and beyond! This will benefit the development and scaling up of Digital Health innovations and economic growth in the Nijmegen region.

Focus region Nijmegen
Digital Health is an important focus for the Nijmegen region, given its large healthcare sector. Over a quarter of the inhabitants have a job in healthcare. In addition, the region is home to many knowledge partners, healthcare organisations and innovative entrepreneurs who are working every day to improve healthcare with digital solutions. Digital Health ambassador for the Nijmegen region Tom van de Belt is therefore pleased with the guide’s arrival.

“The challenges facing healthcare are considerable and innovations can help us keep healthcare affordable and of good quality, now and in the future. Looking at the guide, it strikes me how much we as a region already have to offer in the area of digital health. The innovative power stands out, not only in companies but also in healthcare institutions and knowledge institutes.”

Global problem, local approach
Although the players in the field of digital health often operate internationally, there is also a need for local and regional cooperation. Van de Belt: “Developments in the field of Digital Health are rapid and you need to follow developments on a global scale, but certainly also locally. I see this guide as a calling card for the region, so that parties from here and abroad can see at a glance what we have to offer”.

Players know how to find each other
If you want to make an impact in the field of Digital Health, you need the right partners. Chris Doomernik, director of Health Valley states: “You can map out your problem and wish list for healthcare as well as you can validate your innovation, if you want to scale up you simply cannot do it alone. It is therefore important that partners from the triple helix find each other more easily. That will benefit the development and scaling up of digital health innovations and economic growth.

Click here for the guide.

Recording and slides Healthy brains for healthy work

Connecting science and business is an important aspect of the SMB meetings. And yesterday’s event was a true example! Lucy Overbeek from Healthy Brain Study informed us on the why and moreover the how of the study that started in 2017 to unrafel the brain of people in their 30’s from the Nijmegen region to understand human behavior in daily life. This unique source of data (90 Terabyte!) is used by a.o. Erik Bijleveld and his colleagues to study the impact of work on the mind, body, and brain. Erik singled out two themes for this event; Mental fatigue and Sitting behavior (‘Sitting is the new smoking’). Finally Doeska Anschutz (Founder of The Lab of Life) explained how the data from the HBS and the scientific evidence from Erik’s team has been used to develop a behaviour change training for youth and adults to increase wellbeing.

Click here for the presentations.

SMB-meeting Healthy brains for healthy work (online)

Date: December 2nd, 2021
Time: 16:00-18:00 hrs
Location: Online
 

Healthy Brain links science, business and public partners in the field of brain, cognition, behavior, health and disease. It covers topics like neurotechnology, artificial intelligence, behavioural change and food & cognition.
 
The Healthy Brain Study was set up to create a resource enabling new collaborations between scientists and private and public partners in the field of Healthy Brain. It enables insight into social, biological and environmental factors that influence for example stress resilience and decision making. With these insights successful tools or interventions can be developed.
 
In this SMB meeting we will discuss how the Healthy Brain Study resource helps scientists and companies to achieve healthy work. How do people change unhealthy work behavior? How do they adapt sitting patterns and mental work load?
 
You will also learn how scientists and companies in the field of healthy work can access and exploit the Healthy Brain Study resource. And who you should contact if you wish to get access to this unique resource yourself.
 
Program
Lucy Overbeek, project manager of the Healthy Brain Study will explain the study resource, it’s potential and availability for science and business.
 
Erik Bijleveld from the Behavioural Science Insitute of Radboud University will talk about how he uses the Healthy Brain Study resource to study the human mind at work.
 
Doeschka Anschutz from The Lab of Life will talk about their behaviour change training based on scientific evidence from the Behavioural Science Institute.
 
Online event
Due to the recent corona outbreak we have converted this meeting to an online webinar.
 
Good to know
Presentations are in English & the entrance is free (registration upfront is needed though). We welcome new guests, so please feel free to pass on this invitation to relevant people in your network!
 
We look forward to meeting you!
 
Registration is closed, click here to join the webinar:
Passcode: 02122021 (=event date)
 
The monthly meetings Science Meets Business aim to connect people and exchange knowledge in the world of science and business.