NWO, domein Exacte en Natuurwetenschappen: De Gouden KIEM competitie 2017

Hierbij wil ik u graag attenderen op “De Gouden KIEM-competitie 2017” voor de “beste chemische start-up van het jaar”, georganiseerd door het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen, de Topsector Chemie en InnovatieLink.

De Gouden KIEM-competitie 2017

In de Topsector Chemie bruist het van nieuwe bedrijfjes (start-ups) die resultaten van wetenschappelijk onderzoek omzetten in commerciële producten en diensten. Deze jonge ondernemingen vormen een vitale schakel tussen het valoriseren van (academische) kennis en het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, voedsel, energie, transport en hulpbronnen, grondstoffen en milieu. Met hun business dragen de bedrijfjes bij aan de versterking van de economische structuur van de Topsector Chemie en van Nederland.

Met de Gouden KIEM-competitie 2017 willen het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen, de Topsector Chemie en InnovatieLink deze jonge bedrijvigheid zichtbaar maken en het meest bijzondere voorbeeld daarvan belonen. Jonge bedrijven/kennisinstellingen die hun oorsprong vinden in de resultaten van universitair onderzoek, in het chemische domein, worden daarom opgeroepen zichzelf te nomineren.

Gouden KIEM-competitie richt zich op de samenwerking tussen jonge bedrijven en kennisinstellingen in het chemische domein:

  • “jonge bedrijven”: bedrijven die zich op of na 1 januari 2014 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • “samenwerking tussen jonge bedrijven en kennisinstellingen”: er is een (nauwe) relatie tussen het product of de dienst die het bedrijf aanbiedt (of bezig is te ontwikkelen), en één of meer resultaten van onderzoek aan universiteiten, academische medische centra, door NWO erkende onderzoeksinstituten of HBO’s;
  • “chemisch domein”: bedoeld wordt de chemie-in-brede-zin, d.i. chemische en/of moleculaire wetenschappen, inclusief multidisciplinaire overgangen naar bijvoorbeeld de fysica en levenswetenschapen. Een molecuul of een moleculair proces staat centraal.

De prijs bedraagt 25.000 voor het winnende team bestaande uit een start-up en een kennisinstelling, o.a. te besteden aan een KIEM-project. De prijs zal worden uitgereikt tijdens CHAINS, de chemie brede conferentie die op 5-7 december 2017 wordt gehouden in Veldhoven.

Nomineren en steun:

Tot en met dinsdag 3 oktober 2017, 14:00 uur, kunnen de jonge bedrijven zichzelf nomineren, daarbij gesteund door een decaan van een faculteit die onderdak biedt aan chemische en/of moleculaire onderzoeksgroepen.

De gids met informatie over deze competitie en formulieren voor het indienen van een nominatie (nominatieformulier en factsheet) zijn bijgevoegd.

Contact/informatie:

Meer informatie over deze competitie is te vinden op de NWO website.

 

How can crowdfunding be successful? Webinar July 6th, NTC

Learn from the experts how crowdfunding might be useful for you!

Since 2010, Douw&Koren embodies crowdfunding in the Netherlands: they investigate and monitor market developments, they organise Europe’s largest crowdfunding event. Working on the most inspiring crowdfunding campaigns for different entrepreneurs is their daily job.

In collaboration with Douw&Koren, Oost NV organizes an inspiring webinar-session in which you can explore the first steps to achieve your own crowdfunding ambitions. With this inspirational session, we hope to challenge you to think differently about your crowd and to see them as partners and participants in your plans. By deploying crowdfunding you will look at your plan as a small or large revolution that is fully enabled through a partnership with your crowd.

In two hours, you will learn:

  • How does crowdfunding fit my needs?
  • Examples of successes and failures when using crowdfunding for marketing purposes, customer involvement and funding

Thursday 6th of July 15.30 – 17.30

For entrepreneurs with the ambition to grow their business. Sign up by sending a message to rik.luimes@oostnv.nl for July 5th. The webinar will be held in English.