11-07-2017

NWO, domein Exacte en Natuurwetenschappen: De Gouden KIEM competitie 2017

Hierbij wil ik u graag attenderen op “De Gouden KIEM-competitie 2017” voor de “beste chemische start-up van het jaar”, georganiseerd door het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen, de Topsector Chemie en InnovatieLink.

De Gouden KIEM-competitie 2017

In de Topsector Chemie bruist het van nieuwe bedrijfjes (start-ups) die resultaten van wetenschappelijk onderzoek omzetten in commerciële producten en diensten. Deze jonge ondernemingen vormen een vitale schakel tussen het valoriseren van (academische) kennis en het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, voedsel, energie, transport en hulpbronnen, grondstoffen en milieu. Met hun business dragen de bedrijfjes bij aan de versterking van de economische structuur van de Topsector Chemie en van Nederland.

Met de Gouden KIEM-competitie 2017 willen het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen, de Topsector Chemie en InnovatieLink deze jonge bedrijvigheid zichtbaar maken en het meest bijzondere voorbeeld daarvan belonen. Jonge bedrijven/kennisinstellingen die hun oorsprong vinden in de resultaten van universitair onderzoek, in het chemische domein, worden daarom opgeroepen zichzelf te nomineren.

Gouden KIEM-competitie richt zich op de samenwerking tussen jonge bedrijven en kennisinstellingen in het chemische domein:

  • “jonge bedrijven”: bedrijven die zich op of na 1 januari 2014 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • “samenwerking tussen jonge bedrijven en kennisinstellingen”: er is een (nauwe) relatie tussen het product of de dienst die het bedrijf aanbiedt (of bezig is te ontwikkelen), en één of meer resultaten van onderzoek aan universiteiten, academische medische centra, door NWO erkende onderzoeksinstituten of HBO’s;
  • “chemisch domein”: bedoeld wordt de chemie-in-brede-zin, d.i. chemische en/of moleculaire wetenschappen, inclusief multidisciplinaire overgangen naar bijvoorbeeld de fysica en levenswetenschapen. Een molecuul of een moleculair proces staat centraal.

De prijs bedraagt 25.000 voor het winnende team bestaande uit een start-up en een kennisinstelling, o.a. te besteden aan een KIEM-project. De prijs zal worden uitgereikt tijdens CHAINS, de chemie brede conferentie die op 5-7 december 2017 wordt gehouden in Veldhoven.

Nomineren en steun:

Tot en met dinsdag 3 oktober 2017, 14:00 uur, kunnen de jonge bedrijven zichzelf nomineren, daarbij gesteund door een decaan van een faculteit die onderdak biedt aan chemische en/of moleculaire onderzoeksgroepen.

De gids met informatie over deze competitie en formulieren voor het indienen van een nominatie (nominatieformulier en factsheet) zijn bijgevoegd.

Contact/informatie:

Meer informatie over deze competitie is te vinden op de NWO website.