Wat doet SMB

Verbinder Science en Business

SMB ondersteunt, faciliteert en stimuleert startende ondernemers en ondernemende onderzoekers in de sector Life Sciences & Health in de regio Nijmegen/Oss. Dat doet SMB door het inzetten van:

  • huisvesting in de vorm van hoogwaardige laboratoria (ML1. 2, 3), flexlabs en kantoorruimten;
  • coaching en ondersteuningstrajecten starters en SME’s;
  • open innovatie-omgeving waar onderzoekers en ondernemers elkaar ontmoeten.

Motor voor innovatie
De maatschappelijke urgentie om nieuwe kennis sneller naar de patiënt te brengen is hoog. In het proces van kennis-innovatie-toepassing zijn vele partijen betrokken. Het Radboudumc en Radboud Universiteit willen dan ook topspelers zijn in Life Sciences & Health innovatie. Interactie tussen onderzoek en bedrijfsleven bevordert kwaliteit en output. In deze ambitie is SMB een verbindende factor.

Succesvol ondernemen
Start ups en doorgroeiers zijn belangrijk voor de innovatieketen. Kritische succesfactor daarbij is ervaring in ondernemen en de beschikbaarheid van de juiste huisvesting (bijvoorbeeld hoogwaardige laboratoria in een stimulerende omgeving met andere SME’s, voor een betaalbare prijs). SMB is voor deze zaken hét aanspreekpunt en levert zo een meerwaarde.

Economische stimulering
SMB levert een bijdrage aan de toenemende bedrijvigheid in de regio Nijmegen/Oss en Health Valley. In het centrum van de as Twente-Nijmegen-Oss-Eindhoven werken kennisinstellingen en bedrijven aan innovaties op het gebied van life sciences, bio- en medische technologie en gezondheidszorg, gebaseerd op economische stimuleringssubsidies van EFRO/Gelderland en het ministerie van Economische Zaken.