Privacy

Privacy Statement SMB

Het privacy statement van SMB Life Sciences geeft aan welke persoonsgegevens verwerkt worden en op welke manier. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat uw gegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden behandeld.

SMB Life Sciences is partner binnen het consortium Briskr Health & High Tech Generator.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van actualiteiten rondom SMB en/of Briskr en uitnodigingen voor (passende) evenementen aan u te verzenden. Uw contactgegevens worden bewaard in het kader van toestemming.

Deze manier van bewaren van uw persoonsgegevens is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen ‘AVG’).

Het volledige document treft u hier: Privacy Statement SMB.