Strategische partners

SMB wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Economische Ontwikkeling (EFRO) en GO, het subsidieprogramma van de provincies Gelderland en Overijssel. Doel van deze programma’s is versterken concurrentiekracht van de regio Oost-Nederland en vergroten werkgelegenheid. Naast de opdrachtgevers heeft SMB een hechte samenwerking met onderstaande strategische partners.

Radboudumc
Het Radboudumc is een universitair centrum voor patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en opleidingen, gevestigd in Nijmegen. Bijna 10.000 medewerkers en ruim 3.000 studenten werken aan de ontwikkeling van een innovatieve, duurzame en betaalbare gezondheidszorg . Op de Radboud Campus maakt een groeiend aantal life-science bedrijven (spin-offs en starters) gebruik van de state-of-the-art infrastructuur, faciliteiten en expertise van de Radboudumc Technology Centers en Radboud Research Facilities.

Radboud Universiteit
De Radboud Universiteit in Nijmegen is een klassieke, brede universiteit waar kwaliteit volgens internationale standaarden voorop staat. Binnen deze universiteit zijn vier wetenschapsdomeinen vertegenwoordigd: alfa, bèta, gamma en medisch. Alle vier zijn ze verankerd in en betrokken bij de samenleving. Aan de Radboud Universiteit en het Radboudumc studeren bijna 20.000 studenten. Er werken 2.600 onderzoekers.

Hogeschool Arnhem Nijmegen
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) investeert zowel in onderwijs als in onderzoek. Vanuit de campussen in Arnhem en in Nijmegen verzorgt de HAN voor ruim 30.000 studenten meer dan 85 bachelor- en masteropleidingen. Binnen HAN Life Sciences zijn cursussen en workshops ontwikkeld voor (research) analisten. Het HAN BioCentre verricht toegepast onderzoek voor met name SME’s. Door studenten in te zetten, krijgen bedrijven direct toegang tot de expertise en de faciliteiten van het HAN Instituut voor Applied Sciences.

Novio Tech Campus
Op enkele kilometers van de Radboud Campus is op bedrijventerrein Winkelsteeg in Nijmegen de Novio Tech Campus gesitueerd. Hier is een aantrekkelijke huisvestingslocatie ontwikkeld die als life-science-incubator fungeert voor bedrijven op het gebied van medische technologie, life siences en halfgeleiders. Novio Tech Campus is ingebed in een uitstekende infrastructuur (snelweg en spoor) en heeft als directe buren het business innovation center Fifty Two Degrees en NXP-semiconductors.

Kadans Science Partner
Kadans Science Partner richt zich op de ontwikkeling en exploitatie van bedrijfs- en kantoorgebouwen, in combinatie met laboratoria, cleanrooms, onderzoeksruimten, geconditioneerde ruimten en pilot plants voor R&D-afdelingen van kennisinstellingen, onderwijsinstellingen en kennisintensieve bedrijven in innovatieve (top)sectoren, zoals Food, Life Sciences, Health, Living Environment, Biotechnology, Biobased en High Tech Semicon.

Mercator Incubator
Mercator Incubator in Nijmegen is de helpdesk en het informatiepunt voor spin-off-bedrijven en kennisintensieve starters van de Radboud Universiteit. Het Mercator Science Park biedt huisvestingsmogelijkheden; op de campus nabij NS Station Heyendaal zijn moderne kantoorgebouwen beschikbaar met kleine en grotere units en extra faciliteiten.

Pivot Park
Pivot Park in Oss is een park voor open innovatie door startende en bestaande life sciences bedrijven en biedt faciliteiten voor onderzoek naar en productie van geneesmiddelen. Het life science park is in 2012 mogelijk gemaakt door het farmaceutische bedrijf MSD en regionale en nationale overheden. Inmiddels zijn er meer dan twintig bedrijven op het Pivot Park gevestigd.

Health Valley
Health Valley is een platform van bedrijven, overheden, kennis- en gezondheidszorginstellingen met als doel kennis en kansen te koppelen op het snijvlak van gezondheid en technologie. Het werkgebied van Health Valley, ontstaan vanuit de provincies Gelderland en Overijssel, strekt zich uit over Oost-Nederland.

Oost NV en PPM Oost
OntwikkelingsmaatschappijOost NV ontwikkelt en begeleidt innovatieprojecten en helpt ze te financieren. Oost NV begeleidt internationale ondernemers naar Gelderland en Overijssel, vernieuwt bedrijvenparken en ICT-infrastructuur. PPM Oost, het participatiebedrijf van Oost NV, participeert in innovatieve bedrijven en beheert innovatiefondsen. Hiermee versterken zij de kenniseconomie in  Oost-Nederland met name in Agro-Food, Life Sciences, High Tech, Energie en de Maakindustrie.

BOM
De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij  Holding B.V. (BOM) spant zich in om de Brabantse economie nationaal en internationaal te laten excelleren. Als publieke onderneming zet de BOM menskracht, kennis, ervaring en kapitaal in voor de economische toekomst van Brabant.