Disclaimer

Aan de inhoud van alle webpagina’s van SMB BV is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan SBM BV op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. SMB BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van SMB BV bevinden zich links naar externe websites. SMB BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar website SMB BV

Linken naar pagina’s van de SMB-website is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van SMB BV niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat SMB BV toestemming verleende waar dat niet het geval is. De juiste link is: https://nlstudi-moryevka.savviihq.com/, met als officiële beschrijving SMB Facilities & Support in Life Sciences. Doorlinken naar pagina’s binnen de site van SMB BV is toegestaan onder bovengenoemde voorwaarden.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van SMB BV en op het eigen logo rusten auteursrechten. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van SMB BV.

© 2013 SMB BV, alle rechten voorbehouden
ontwerp website: Deel 2 ontwerpers
technische realisatie: Link Internet