Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van SMB zijn van toepassing op de uitvoering van alle diensten van Science Meets Business Nijmegen B.V. (“SMB”), uitgevoerd voor een natuurlijk persoon of rechtspersoon (“Client”), alsmede alle andere overeenkomsten tussen Cliënt en SMB, waaronder uitdrukkelijk begrepen overeenkomsten van verhuur van R&D infrastructuur en bedrijfsruimte. Cliënt gaat, door het ondertekenen van een offerte of iedere andere vorm van communicatie of een gedraging die kan worden gekwalificeerd als opdrachtverlening of het aangaan van een overeenkomst, akkoord met deze Algemene Voorwaarden.