Science Meets Business met rondleiding

Donderdag 24 oktober van 16.30 – 18.00 uur (vanaf 16.00 inloop)
op de Novio Tech Campus, Transistorweg 5, Nijmegen*

De eerste activiteiten zijn begonnen op de Novio Tech Campus in Nijmegen. In het M-gebouw gaan jonge en ervaren bedrijven en onderzoekers gebruik maken van state-of-the-art laboratorium-faciliteiten en een high tech infrastructuur met als doel marktrijpe innovaties te realiseren. Tijdens de SMB-bijeenkomst zal onder meer Lead Pharma, het eerste bedrijf op de nieuwe campus, zijn ervaringen delen. Tevens is er gelegenheid om het vernieuwde M-gebouw te bezichtigen. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Programma
16.00 u   Ontvangst
16.30 u   Ad van Gorp van Lead Pharma
16.50 u   Ard Peeters van over de eerste ervaringen van Chardon Pharma.
               De zebra vis: een nieuw diermodel om proof of concept studies mee uit te
voeren.

17.10 u   Rondleiding Novio Tech Campus, gebouw M
>17.30u  Netwerkmoment

*Route
.De ingang van de campus ligt tegenover de Jan Massinkhal, Nieuwe Dukenburgseweg 5, Nijmegen (adres voor navigatiesysteem).

Samenwerking SMB en Kadans stimulans starters

SMB Life Sciences en Kadans Biofacilities gaan samenwerken op de Novio Tech Campus. Hiertoe bekrachtigden zij op 9 oktober een overeenkomst tijdens de formele opening van deze nieuwe campus in Nijmegen. SMB huurt hoogwaardige laboratorium-  en kantoorruimten van Kadans om deze met een stimuleringsregeling aan te bieden aan starters en jonge life-sciences-bedrijven. Tevens begeleiden zij samen jonge bedrijven naar professioneel ondernemerschap.

Veel belangstelling voor (vlnr) John Schalken en John van Sambeek (SMB) en Chiel van Dijen en Jeff Gielen (Kadans) tijdens de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst 

 

 

 

Novio Tech Campus is gesitueerd op bedrijventerrein de Winkelsteeg op een voormalig deel van het NXP-terrein in Nijmegen. Hier is door vastgoedbedrijf Kadans Biofacilities een high tech bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd voor kennisintensieve bedrijven en weten-schappelijke onderzoeksgroepen in de life sciences, health en high tech-sector. In dit center, Gebouw M, kunnen zij gebruik maken van geavanceerde laboratoria (ML1, 2, 3), flexlabs, cleanrooms, een equipmentpool en kantoor- en vergaderruimten met alle noodzakelijke support en services.

Verbinding science met business
SMB, een initiatief van Radboudumc, stimuleert bedrijvigheid door ondernemers en onderzoekers aan elkaar te verbinden. “Op de Novio Tech Campus werken zij dicht bij elkaar in een inspirerende omgeving”, zegt John Schalken, programmadirecteur van SMB, “dat geeft innovaties van idee naar marktrijpe producten een enorme stimulans. Denk daarbij aan de  ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en systemen voor diagnostiek“. Daarnaast exploiteert SMB in Gebouw M de moderne Meet & Greet-ruimte voor netwerking en bijeenkomsten tot ongeveer 150 personen. 

Duurzame maatregelen
Het totale oppervlak van Gebouw M is ongeveer 10.000 m2. Hiervan gaat SMB circa een derde huren. “We hebben bewust geïnvesteerd in duurzame maatregelen”, zegt Chiel van Dijen, vastgoedmanager van Kadans, “Naast SMB als grootste huurder, profiteren hiervan inmiddels ook de bedrijven Lead Pharma, Urogyn en Fluke die zich reeds in Gebouw M hebben gevestigd op de Novio Tech Campus”. De samenwerkingsovereenkomst tussen Kadans en SMB heeft een looptijd van 5 jaar tot en met 2018.

Opening Novio Tech Campus op 9 oktober

Woensdag 9 oktober a.s. opent de Novio Tech Campus officieel zijn deuren in aanwezigheid van Annemieke Traag, gedeputeerde van de provincie Gelderland, en Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen.
Op bedrijventerrein de Winkelsteeg in Nijmegen gaan op een voormalig deel van het NXP-terrein kennis, bedrijvigheid en innovaties samenkomen voor ondernemers en onderzoekers in de sectoren lifes sciences, health en high tech. Het eerste gebouw op de campus (Gebouw M) biedt circa 10.000 m2 aan laboratoria, cleanrooms en kantoorruimten. Hiervan gaat SMB ongeveer eenderde verhuren aan start-up bedrijven. Tevens neemt SMB de exploitatie van de meet&greet-ruimte voor haar rekening.
De eerste initiatieven maken inmiddels gebruik van de high-tech-infrastructuur van Novio Tech Campus, zoals Lead Pharma, Urogyn en Fluke. Meer informatie

Gebouw M van de nieuwe campus