Soteria Medical nieuwe spin-off UMC St Radboud

Op 18 oktober jl. werden de formele stukken getekend voor de oprichting van Soteria Medical BV. Deze spin-off van het UMC St Radboud gaat een toepassing ontwikkelen om in één keer het juiste stukje weefsel uit de prostaat te nemen voor diagnose en behandeling van prostaatkanker. De toepassing verbetert de manier van het nemen van een biopt onder geleiding van de MRI, zoals dat wordt gedaan in Nijmegen in het ‘Prostate Center of Excellence’.

Nu is nemen van een biopt in de prostaat nog pijnlijk, ongemakkelijk en tijdrovend. Ook het vinden van een tumor is een lastige zaak. Onderzoekers van Radiologie hebben een kunststof MRI-Compatible Manipulator bedacht, die in staat is ‘in één keer raak te schieten’. Daardoor zijn minder biopten noodzakelijk (tijd en kosten besparend) en is de kans op infecties en bloedingen kleiner (patiëntvriendelijker). Om tot een succesvol product te komen is het bedrijf Soteria Medical BV opgericht waarin het UMC St Radboud een belang heeft genomen. Daarmee is weer een stap gezet om prostaatkanker met succes te lijf te gaan.

Bijeenkomst oprichting Soteria Medical BV met de ondernemers en betrokkenen in het UMC St Radboud.

 

 

 

FOTO vlnr: Wim-Jan Koot business development Valorisatie, Dennis en Johan Bosboom uitvinders, Gerrit Tigelaar directeur BT Holding, Jeroen Bosch bedrijfsleider Radiologie, Cees Buren Raad van Bestuur UMC St Radboud, Dirk-Jan Masman en Joram Sjoerts BV-development Valorisatie en Frank Huisman Financiën. Op de voorgrond links Mathias Prokop afdelingshoofd Radiologie en Jan Sabisch CEO Soteria Medical.

Startsein voor Novio Tech Campus

In Nijmegen is op 2 oktober jl. het startsein gegeven van de ontwikkeling van de Novio Tech Campus. Hier gaan bedrijven zich verzamelen rond de clusters life-sciences, medische technologie en halfgeleiders. SMB BV heeft als 100% dochter van het UMC St Radboud, een intentie ondertekend om hier state-of-the-art huisvesting te gaan realiseren voor haar klanten. Hierdoor verstevigt het UMC St Radboud de as kennis-bedrijvigheid vanaf de Radboud Campus naar de Novio Tech Campus.

SMB faciliteert en ondersteunt startende ondernemers en ondernemende onderzoekers in de sector life sciences. Op de Novio Tech Campus komen onder meer laboratoria beschikbaar voor kleine innovatieve bedrijven en wordt een Flexlab gerealiseerd waar onderzoekers waaronder die van het Radboud als gast kunnen werken. Ook neemt SMB de exploitatie ter hand van een zgn Agora, een ontmoetings- en vergaderruimte.
Deze activiteiten passen in de doelstellingen van het UMC St Radboud om door middel van het concept Sience Meets Business bedrijvigheid te creëren en innovaties te stimuleren.
De Novio Tech Campus bevindt zich op industrieterrein Winkelsteeg in Nijmegen-Zuid naast NXP en de researchtoren FiftyTwo Degrees. De opening is in voorjaar 2013 en naar verwachting gaan er volgend jaar al circa 2.000 mensen werken. In 2014 is het station De Goffert gereed (op loopafstand van de nieuwe campus) en komt er een rechtstreeks busverbinding met de Radboud Campus.