19-10-2012

Soteria Medical nieuwe spin-off UMC St Radboud

Op 18 oktober jl. werden de formele stukken getekend voor de oprichting van Soteria Medical BV. Deze spin-off van het UMC St Radboud gaat een toepassing ontwikkelen om in één keer het juiste stukje weefsel uit de prostaat te nemen voor diagnose en behandeling van prostaatkanker. De toepassing verbetert de manier van het nemen van een biopt onder geleiding van de MRI, zoals dat wordt gedaan in Nijmegen in het ‘Prostate Center of Excellence’.

Nu is nemen van een biopt in de prostaat nog pijnlijk, ongemakkelijk en tijdrovend. Ook het vinden van een tumor is een lastige zaak. Onderzoekers van Radiologie hebben een kunststof MRI-Compatible Manipulator bedacht, die in staat is ‘in één keer raak te schieten’. Daardoor zijn minder biopten noodzakelijk (tijd en kosten besparend) en is de kans op infecties en bloedingen kleiner (patiëntvriendelijker). Om tot een succesvol product te komen is het bedrijf Soteria Medical BV opgericht waarin het UMC St Radboud een belang heeft genomen. Daarmee is weer een stap gezet om prostaatkanker met succes te lijf te gaan.

Bijeenkomst oprichting Soteria Medical BV met de ondernemers en betrokkenen in het UMC St Radboud.

 

 

 

FOTO vlnr: Wim-Jan Koot business development Valorisatie, Dennis en Johan Bosboom uitvinders, Gerrit Tigelaar directeur BT Holding, Jeroen Bosch bedrijfsleider Radiologie, Cees Buren Raad van Bestuur UMC St Radboud, Dirk-Jan Masman en Joram Sjoerts BV-development Valorisatie en Frank Huisman Financiën. Op de voorgrond links Mathias Prokop afdelingshoofd Radiologie en Jan Sabisch CEO Soteria Medical.