03-08-2012

UMC St Radboud aandeelhouder van TropIQ

Op 2 augustus 2012 is het UMC St Radboud toegetreden als aandeelhouder van TropIQ Health Sciences B.V. De dienstverlening van deze Radboud-spin off is er op gericht geneesmiddelen te vinden die de overdracht van de malariaparasiet van mug op mens tegengaan. Tegelijk is een licentieovereenkomst bekrachtigd tussen TropIQ en het Radboud. TropIQ is sinds de opening in januari jl. operationeel op de Radboud Campus.


Op de foto brengen een toost uit (vlnr) Andrea Kroon, jurist UMC St Radboud, Maes van Lanschot, CFO TropIQ, notaris Dieter van Riel van De Mul Zegger, Dirk-Jan Masman, wnd directeur Holding UMC St Radboud en Koen Dechering, CEO TropIQ.