15-04-2014

Novio Tech Campus krijgt iLAB-status

Novio Tech Campus in Nijmegen ontvangt op 17 april a.s. de status van iLAB (InnovationLab) van de topsector Chemie. Deze sector wil de innovatiekracht van middelgrote en kleinere bedrijven (MKB)  vergroten en versnellen.  Daarnaast is de ambitie om de slaag- en groeikansen voor startende en groeiende bedrijven te verbeteren. InnovationLabs blijken belangrijke instrumenten hierin.

Gebouw M licht - laborantEen InnovationLab faciliteert ondernemers (veelal startups en spin-offs van kennisinstellingen) met laboratoriumruimte en apparatuur. Maar ook krijgen zij ondersteuning bij zaken als het opstellen van een gezond bedrijfsplan, het beschermen van hun idee of het verwerven van kapitaal. “Novio Tech Campus voldoet aan die combinatie”, zegt John Schalken, programmadirecteur van SMB Life Sciences. Deze dochter van het Radboudumc verhuurt op de campus hoogwaardige (flex)labfaciliteiten en biedt begeleidingstrajecten aan voor starters en jonge bedrijven.  “We hebben de infrastructuur en expertise om jonge bedrijfjes op weg te helpen. En door meetings te organiseren om ervaringen en kennis te delen ontstaat de gewenste kruisbestuiving die nodig is om innovaties aan te jagen. Het innovatiepotentieel in deze regio is enorm”.

Verbinding Science en Business
Inmiddels ligt er een netwerk van zes InnovatieLabs in Nederland en deze infrastructuur werpt zijn vruchten af. Door de verbinding met topkennisinstituten zijn iLAB’s aantrekkelijk voor startende MKB-bedrijven. Novio Tech Campus is daar een goed voorbeeld van. De campus is sinds oktober vorig jaar operationeel en biedt inmiddels aan ruim 15 bedrijven laboratoriumruimte en huisvesting. Directeur Rikus Wolbers: “Dat zijn startende en gerenommeerde bedrijven in de sectoren life sciences, health en hightech waarvoor (bio)chemie en chemisch onderzoek vaak een belangrijke rol speelt. Zij maken ook gebruik van faciliteiten en netwerken van grotere bedrijven als het naastliggende NXP en de kennisinstellingen Radboud Universiteit, Radboudumc en de HAN”.
ILAB Nijmegen krijgt met de vestiging op Novio Tech Campus een tweede locatie in Nijmegen met een iLAB-status. In 2011 werd op de Radboud Universiteit het eerste iLAB in Nederland geopend.

Opening tijdens InnovatieBootcamp
Het InnovationLab op Novio Tech Campus wordt donderdag 17 april geopend tijdens een InnovatieBootcamp. Deze bootcamp bestaat uit presentaties, interactieve workshops en een beursvloer voor jonge starters, ondernemende studenten en innovatieve denkers in life sciences en chemie. Aan het eind van de dag is de opening van het iLAB Nijmegen voorafgegaan door een lezing van prof.dr. Floris Rutjes van de Radboud Universiteit Nijmegen. Als lid van de regiegroep Chemie van de topsector Chemie gaat hij in op het belang van InnovationLabs voor stad, provincie en land en wat deze betekenen voor de sector life sciences en chemie.