18-04-2014

InnovationLab geopend op Novio Tech Campus

Tijdens de InnovatieBootcamp Gelderland valoriseert! op 17 april jl. heeft Novio Tech Campus officieel de status van InnovationLab (iLAB) gekregen. iLAB’s zijn een initiatief van de Topsector Chemie om innovatie te bevorderen. Ze bieden startende ondernemers en topkennisinstituten optimale condities om kennis en ervaring effectief te delen.
Novio Tech Campus in Nijmegen voldoet aan de criteria voor iLAB’s vanwege de ondersteuning die SBM Life Sciences biedt: hoogwaardige laboratoriumfaciliteiten, toegang tot toegepast onderzoek, begeleidingstrajecten naar professioneel ondernemerschap en Meet&Greet-ruimten voor ontmoeting, samenwerking en netwerking (Science Meets Business).
ILAB Nijmegen kent nu twee locaties: op de Radboud Campus en op Novio Tech Campus. In totaal ligt er in Nederland nu een netwerk van zes iLAB’s.

Video: Opening InnovationLab Nijmegen, locatie Novio Tech Campus.

Videoproductie door Peter Arends