17-12-2020

De Groeiversneller heeft dit jaar ruim 2,9 miljoen euro toegekend aan Gelderse MKB bedrijven

De Groeiversneller heeft dit jaar ruim 2,9 miljoen euro toegekend aan Gelderse MKB bedrijven om groeiplannen sneller te realiseren. Dankzij provincie Gelderland juist in deze tijd een prachtige impuls. De enorme belangstelling van ondernemers heeft ertoe geleid dat het huidige beschikbare budget voor vouchers met de nu lopende aanvragen is uitgeput. 

Vanaf september was de voucherbijdrage in de advieskosten tijdelijk verhoogd als extra ondersteuning van ondernemers met groeiplannen in deze lastige tijd. Dit heeft tot veel extra aanvragen geleid. Lopende voucheraanvragen handelen we af binnen het budget. Groeiplannen die nu nog in de intakefase zijn kunnen we toestaan een voucheraanvraag te starten als het budget daar ruimte voor biedt, op basis van first come first serve na intake en beoordeling van het groeiplan.

Ondernemers kunnen op dit moment nog wel groeiplannen indienen voor een adviesgesprek en hulp bij het vinden van de juiste expertise en ondersteuning bij het vinden van financiering. Zij kunnen nu dus geen voucheraanvraag starten. Er is wel mogelijkheid om een aanvraag te starten voor een De Groeiversneller leningen.

We zijn nu de voorbereidingen aan het treffen voor 2021. We gaan enkele aanpassingen doen begin van het jaar en zullen daarna ook weer voucheraanvragen kunnen starten. Volg onze website voor meer informatie.