Life science community

SMB Life Sciences levert een bijdrage aan een gemeenschap van bedrijven, kennisinstellingen en organisaties die betrokken zijn bij innovaties in de sector Life Sciences & Health. In het centrum van Health Valley op de as Enschede-Nijmegen-Oss- Eindhoven (Red Med Tech Highway) werkt SMB onder meer samen met: