02-04-2015

Studenten met IJ5LAB naar Novio Tech Campus

Op de innovatieve hotspot Novio Tech Campus gaan studentlaboranten nauwer samenwerken met het bedrijfsleven. Dat doen zij via IJ5LAB, een initiatief van het laboratoriumonderwijs om leerlingen meer praktijkgericht onderzoek te laten doen in een bedrijfsmatige omgeving. De kick-off van IJ5LAB was 2 april jl. tijdens de InnovatieBootcamp op Novio Tech Campus.

IJ5LAB is een bijzondere samenwerking waarbij studenten opdrachten uitvoeren voor de chemische, life science en biotechnologische industrie. Eveline van Hoppe, directeur van IJ5LAB: “De regionale opleidingscentra’s ROC Rijn IJssel en De Leijgraaf vormen samen IJ5Lab, een centrum voor innovatief vakmanschap, met als doel studenten beter te laten voor te bereiden op het bedrijfsleven. IJ5LAB, waarbij ook het HAN BioCentre en de Radboud Universiteit zijn aangehaakt, dient zo twee doelen: we helpen ondernemers en tegelijkertijd leren onze studenten. IJ5Lab zit op Novio Tech Campus in de directe omgeving van andere bedrijven. Daardoor krijgen studenten te maken met actuele werksituaties”.

Topsector Chemie
Op Novio Tech Campus zijn sinds de oprichting anderhalf jaar geleden meer dan twintig bedrijven gevestigd. Directeur Rikus Wolbers, “Dat zijn start-ups en grotere bedrijven die werken aan allerlei innovaties. IJ5LAB is een mooie aanvulling, want de verschillende soorten praktische en theoretische kennis is een aantrekkelijke mix voor deze bedrijven”. IJ5LAB gaat op Novio Tech Campus gebruik maken van labfaciliteiten met de meest hoogwaardige voorzieningen die onze partner Kadans Science Partner heeft gerealiseerd. Wolbers: “Gebouw M ontving vorig jaar de iLAB-status (InnovationLab) van de Topsector Chemie, mede door SMB Life Sciences van het Radboudumc die starters faciliteert en ondersteunt. En in de moderne Meet&Greet-ruimten zijn met grote regelmaat bijeenkomsten voor netwerking en kennisuitwisseling. Mogelijkheden genoeg om samen te werken!”

Bijdrage aan ondernemersklimaat
Bedrijven kunnen vanaf nu werk uitbesteden aan de studenten van IJ5LAB, die onder toezicht staan van een docent(onderzoeker). Op deze wijze levert IJ5LAB direct een bijdrage aan het innovatie- en ondernemersklimaat van Nijmegen. Hoeveel studenten er uiteindelijk aan de slag gaan, is afhankelijk van de vraag uit de markt. Van Hoppe heeft er alle vertrouwen in: “Door de open-innovatie-omgeving is Novio Tech Campus een ideale plek voor studenten én bedrijven om te profiteren van elkaar actuele kennis en expertise”.

FOTO (Broer van den Boom) – De kick-off van IJ5LAB op Novio Tech Campus: vlnr John Schalken (SMB Life Sciences), Pedro Hermkens (HAN), Jan-Willem Dijk (Radboud Universiteit), Karin Visser (ROC de Leijgraaf), Jan van Boekel (ROC Rijn IJssel), Eveline van Hoppe (IJ5LAB), Chiel van Dijen (Kadans Science Partner), Janneke Hoekstra (HAN) en Rikus Wolbers (Novio Tech Campus).

20150402 Kick-off IJ5LAB - na de proef groot