16-04-2015

PharmaCytics vestigt zich op Novio Tech Campus

PharmaCytics vestigt zich per 1 mei 2015 op Novio Tech Campus, met ondersteuning van de stimuleringsregeling van SMB Life Sciences. In Nijmegen zal dit farmaceutische bedrijf verder werken aan een methode om de opneembaarheid van medicijnen te verbeteren.

PharmaCytics is gespecialiseerd in de synthetische chemie. “Wij richten ons op onderzoek waardoor biomoleculen makkelijker cellulaire membramen in het lichaam passeren”,  zegt CSO Gerrit Veeneman: “Oraal ingenomen geneesmiddelen kunnen dan efficiënter in de bloedbaan komen en sneller en effectiever hun werking afgeven”.

Het onderzoek van PharmaCytics, opgericht in 2011, bevindt zich in een vroege fase. De vestiging op Novio Tech Campus moet het proces versnellen. “We werken nauw samen met de Radboud Universiteit en de HAN, en dat netwerk is hier dichtbij”, zegt CEO Han van ’t Klooster: “Ook zijn er goede faciliteiten en andere samenwerkingsmogelijkheden in de buurt: op Novio Tech Campus en Mercator, maar ook bij bedrijven in de regio en op Pivot Park in Oss”.

PharmaCytics zal op de Nijmeegse campus met zes personen gaan werken in gebouw M. Hier heeft Kadans Science Partner in samenwerking met PharmaCytics een speciaal chemisch laboratorium gerealiseerd waarbij kantoor en labruimte zijn geïntegreerd. Voor deze faciliteiten maakt PharmaCytics gebruik van een regionale stimuleringsregeling van de Europese Unie en provincie Gelderland, uitgevoerd door SMB Life Sciences. Novio Tech Campus telt inmiddels meer dan twintig innovatieve bedrijven. Meer informatie: www.pharmacytics.com.

20150402 Novio Tech Campus - Voor gebouw M

Op 2 april jl. ondertekende PharmaCytics de huurovereenkomst op Novio Tech Campus. V.l.n.r.  John Schalken  (SMB Life Sciences), Gerrit Veeneman en Han van ’t Klooster(PharmaCytics) en Chiel van Dijen (Kadans Science Partner)