02-09-2014

Nederlandse vestiging qPharmetra op Novio Tech Campus

Welke doseringen moeten we testen in de volgende patiëntenstudie? Wat is de kans dat effectiviteit en het bijwerkingenprofiel van ons nieuwe geneesmiddel beter is dan de bestaande middelen op de markt?  Moeten we wel doorgaan met ons onderzoek…?  Met dit soort vragen kunnen farmaceuten terecht bij qPharmetra dat via SMB per 1 september 2014 een Nederlandse vestiging heeft geopend op Novio Tech Campus.

qPharmetra ondersteunt de innovatieve farmaceutische industrie beslissingen te nemen over hun geneesmiddelen in wording tijdens alle fasen van het klinisch onderzoek. “Dat doen we door de gegevens over effectiviteit en bijwerkingen te integreren in een wiskundig model waarmee we nog niet bestudeerde scenario’s in de ontwikkeling van het geneesmiddel kunnen voorspellen.”, zegt farmacoloog Klaas Prins, die als vice president van qPharmetra verantwoordelijk is voor de Europese markt. “Deze in silico geneesmiddelontwikkeling (computersimulatie) wordt ook wel farmacometrie genoemd. Modellen en voorspellingen worden continu geupdate en vormen als zodanig levende kennisbanken voor ontwikkelteams van geneesmiddelen. Omdat wij vanwege onze achtergrond zowel de taal van medicus als statisticus spreken, kunnen wij vóór, tijdens en ná klinische studies een teamondersteunend advies geven voor een succesvol ontwikkelingstraject.”

Naast haar hoofdkantoor in Amerika heeft qPharmetra vestigingen in Zweden en nu dus ook in Nederland. “Onze klanten zitten verspreid over de gehele wereld”, zegt Klaas Prins, “Dat we zijn neergestreken in Nijmegen heeft te maken met de stimulerende life-sciences-omgeving en de moderne faciliteiten op Novio Tech Campus. We zitten hier in een innovatieve regio met gelijkgestemde bedrijven en hebben met de Radboud Universiteit en UMC een hoogwetenschappelijk en medisch centrum in de buurt. En door de regeling van SMB Life Sciences hebben we nu precies wat we nodig hebben”. Informatie: www.qpharmetra.com

qPharmetra ontvangt de sleutel voor zijn kantoor op Novio Tech Campus. Vlnr Chiel van Dijen (Kadans Biofacilities), Klaas Prins (qPharmetra) en John van Sambeek en John Schalken (SMB Life Sciences).

Sleutelmoment - klein