15-02-2015

Europese subsidie voor Novio Tech Campus

Met de toezegging van 34.000 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling krijgt het Nijmeegse high tech bedrijvenpark Novio Tech Campus ook een bedrag van 182.000 euro van de provincie Gelderland. De totale subsidie van meer dan twee ton is bedoeld om uitvoering te geven aan een Business Development programma voor het stimuleren van nieuwe, jonge bedrijven. Mede dankzij deze subsidie biedt SMB kansen aan starters in sector Life Sciences & Health om door te groeien, bedrijfsactiviteiten te ontplooien en samen te werken met anderen.